Cở Sở Điêu Khác Đá Huy Hùng

Tỉ mỉ trên từng nét chạm

  • 0918427359
  • huyhungstatue@gmail.com

0

Giỏ hàng

0 vnđ

Bàn Thánh, Bục Đọc Sách

Bàn Thánh Chạm Bữa Tiệc Ly 3D

Bàn Thánh Chạm Bữa Tiệc Ly 3D

Mã SP: BT14

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bàn Đá để Nhà Tạm Thánh Thể

Bàn Đá để Nhà Tạm Thánh Thể

Mã SP: BD02

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bàn Thánh Phù Điêu nổi Bàn Tiệc Ly

Bàn Thánh Phù Điêu nổi Bàn Tiệc Ly

Mã SP: BT13

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bục Đọc Sách (Thư Đài) phù điêu Chúa Giêsu rửa tội trên sông Jodan

Bục Đọc Sách (Thư Đài) phù điêu Chúa Giêsu rửa tội trên sông Jodan

Mã SP: TD08

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bục Đọc Sách (Thư Đài) chạm phù điêu: Tâm Tình Người Gieo Giống

Bục Đọc Sách (Thư Đài) chạm phù điêu: Tâm Tình Người Gieo Giống

Mã SP: TD07

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bục Đọc Sách (Thư Đài) Bốn Thánh Sử

Bục Đọc Sách (Thư Đài) Bốn Thánh Sử

Mã SP: TD06

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bục Đọc Sách (Thư Đài) JHS

Bục Đọc Sách (Thư Đài) JHS

Mã SP: TD05

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bàn Thánh Phù Điêu Bữa Tiệc Ly 3D

Bàn Thánh Phù Điêu Bữa Tiệc Ly 3D

Mã SP: BT12

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bàn Thánh Chạm Khắc Hình Tượng Con Bồ Nông

Bàn Thánh Chạm Khắc Hình Tượng Con Bồ Nông

Mã SP: BT11

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bàn Thánh Chạm Bữa Tiệc Ly 3D

Bàn Thánh Chạm Bữa Tiệc Ly 3D

Mã SP: BT10

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bàn Thánh Hình Bán Nguyệt Khắc Bữa Tiệc Ly Cuối Cùng

Bàn Thánh Hình Bán Nguyệt Khắc Bữa Tiệc Ly Cuối Cùng

Mã SP: BT09

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bàn Thánh Khắc Hình Ảnh Chiên Thiên Chúa

Bàn Thánh Khắc Hình Ảnh Chiên Thiên Chúa

Mã SP: BT08

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bàn Thánh

Bàn Thánh

Mã SP: BT07

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bàn Thánh Khắc Hình Ảnh Chiên Thiên Chúa

Bàn Thánh Khắc Hình Ảnh Chiên Thiên Chúa

Mã SP: BT06

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bàn Thánh Khắc Hình Ảnh Chiên Thiên Chúa

Bàn Thánh Khắc Hình Ảnh Chiên Thiên Chúa

Mã SP: BT05

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bàn Thánh Phù Điêu Bữa Tiệc Ly

Bàn Thánh Phù Điêu Bữa Tiệc Ly

Mã SP: BT04

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bàn Thánh Khắc Hình Ảnh Chiên Thiên Chúa

Bàn Thánh Khắc Hình Ảnh Chiên Thiên Chúa

Mã SP: BT03

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bàn Thánh Chạm Bữa Tiệc Ly 3D

Bàn Thánh Chạm Bữa Tiệc Ly 3D

Mã SP: BT02

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bàn Thánh Phù Điêu Bữa Tiệc Ly

Bàn Thánh Phù Điêu Bữa Tiệc Ly

Mã SP: BT01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bàn Đá để Nhà Tạm Thánh Thể

Bàn Đá để Nhà Tạm Thánh Thể

Mã SP: BD01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com