Cở Sở Điêu Khác Đá Huy Hùng

Tỉ mỉ trên từng nét chạm

  • 0918427359
  • huyhungstatue@gmail.com

0

Giỏ hàng

0 vnđ

Bộ Tượng 14 Chặng Đàng Thánh Giá

14 chặng đàng thánh giá phù điêu 1

14 chặng đàng thánh giá phù điêu 1

Mã SP: PD1

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

CHẶNG ĐÀNG THỨ I

CHẶNG ĐÀNG THỨ I

Mã SP: CDTG1

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

14 chặng đàng thánh giá phù điêu 2

14 chặng đàng thánh giá phù điêu 2

Mã SP: Pd2

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

CHẶNG ĐÀNG THỨ II

CHẶNG ĐÀNG THỨ II

Mã SP: CDTG2

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

14 chặng đàng thánh giá phù điêu 3

14 chặng đàng thánh giá phù điêu 3

Mã SP: pd3

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

CHẶNG ĐÀNG THỨ III

CHẶNG ĐÀNG THỨ III

Mã SP: CDTG3

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

14 chặng đàng thánh giá phù điêu 4

14 chặng đàng thánh giá phù điêu 4

Mã SP: pd4

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

CHẶNG ĐÀNG THỨ IV

CHẶNG ĐÀNG THỨ IV

Mã SP: CDTG4

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

14 chặng đàng thánh giá phù điêu 5

14 chặng đàng thánh giá phù điêu 5

Mã SP: pd5

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

CHẶNG ĐÀNG THỨ V

CHẶNG ĐÀNG THỨ V

Mã SP: CDTG5

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

14 chặng đàng thánh giá phù điêu 6

14 chặng đàng thánh giá phù điêu 6

Mã SP: pd6

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

CHẶNG ĐÀNG THỨ VI

CHẶNG ĐÀNG THỨ VI

Mã SP: CDTG6

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

14 chặng đàng thánh giá phù điêu 7

14 chặng đàng thánh giá phù điêu 7

Mã SP: pd7

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

CHẶNG ĐÀNG THỨ VII

CHẶNG ĐÀNG THỨ VII

Mã SP: CDTG7

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

14 chặng đàng thánh giá phù điêu 8

14 chặng đàng thánh giá phù điêu 8

Mã SP: pd8

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

CHẶNG ĐÀNG THỨ VIII

CHẶNG ĐÀNG THỨ VIII

Mã SP: CDTG8

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

14 chặng đàng thánh giá phù điêu 9

14 chặng đàng thánh giá phù điêu 9

Mã SP: pd9

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

CHẶNG ĐÀNG THỨ IX

CHẶNG ĐÀNG THỨ IX

Mã SP: CDTG9

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

14 chặng đàng thánh giá phù điêu 10

14 chặng đàng thánh giá phù điêu 10

Mã SP: pd10

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

CHẶNG ĐÀNG THỨ X

CHẶNG ĐÀNG THỨ X

Mã SP: CDTG10

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com