Tượng Các Thánh Nam Nữ

Tượng Các Thánh Nam Nữ

Tượng Các Thánh Nam Nữ

Cở Sở Điêu Khác Đá Huy Hùng

Tỉ mỉ trên từng nét chạm

  • 0918427359
  • huyhungstatue@gmail.com

0

Giỏ hàng

0 vnđ

Tượng Các Thánh Nam Nữ

Tượng Thánh Martino

Tượng Thánh Martino

Mã SP: TNN18

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Thánh Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II

Tượng Thánh Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II

Mã SP: TNN17

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Thánh Phero

Tượng Thánh Phero

Mã SP: TNN16

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Thánh Phaolô

Tượng Thánh Phaolô

Mã SP: TNN15

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Thánh Phero

Tượng Thánh Phero

Mã SP: TNN14

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Thánh Phaolô

Tượng Thánh Phaolô

Mã SP: TNN13

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Thánh Inhaxiô nhà Loyola

Tượng Thánh Inhaxiô nhà Loyola

Mã SP: TNN12

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Thánh Gioan Thánh Giá

Tượng Thánh Gioan Thánh Giá

Mã SP: TNN11

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Đức Cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp

Tượng Đức Cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp

Mã SP: CD02

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Thánh Anton Padua

Tượng Thánh Anton Padua

Mã SP: TNN10

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Bà Thánh Mary MacKillop

Tượng Bà Thánh Mary MacKillop

Mã SP: TNN09

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Đức Cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp

Tượng Đức Cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp

Mã SP: CD01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Thánh Phero

Tượng Thánh Phero

Mã SP: TNN08

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Thánh Anton Padua

Tượng Thánh Anton Padua

Mã SP: TNN07

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Thánh Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II

Tượng Thánh Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II

Mã SP: TNN06

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Chân Phước Anrê Phú Yên

Tượng Chân Phước Anrê Phú Yên

Mã SP: TNN05

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Thánh Têrêsa Thành Lisieux

Tượng Thánh Têrêsa Thành Lisieux

Mã SP: TNN04

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Thánh Gioan Tẩy Giả

Tượng Thánh Gioan Tẩy Giả

Mã SP: TNN03

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Thánh Lasan

Tượng Thánh Lasan

Mã SP: TNN02

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Bà Thánh Mary MacKillop

Tượng Bà Thánh Mary MacKillop

Mã SP: TNN01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com