Cở Sở Điêu Khác Đá Huy Hùng

Tỉ mỉ trên từng nét chạm

  • 0918427359
  • huyhungstatue@gmail.com

0

Giỏ hàng

0 vnđ

Tượng Chúa Giêsu

Tượng Chúa Giêsu Thánh Tâm

Tượng Chúa Giêsu Thánh Tâm

Mã SP: CTT06

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Chúa Cầu Nguyện Trong Vườn Cây Dầu

Tượng Chúa Cầu Nguyện Trong Vườn Cây Dầu

Mã SP: CCN02

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Gia Đình Thánh Gia

Gia Đình Thánh Gia

Mã SP: GD02

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Chúa Thánh Tâm

Tượng Chúa Thánh Tâm

Mã SP: CTT05

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Gia Đình Thánh Gia

Tượng Gia Đình Thánh Gia

Mã SP: GD01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Chúa Thánh Tâm

Tượng Chúa Thánh Tâm

Mã SP: CTT04

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Chúa Thánh Tâm

Tượng Chúa Thánh Tâm

Mã SP: CTT03

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Chúa Kito Vua

Tượng Chúa Kito Vua

Mã SP: CKT01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Chúa Thăng Thiên

Tượng Chúa Thăng Thiên

Mã SP: CTT02

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tác Phẩm: Thiên Chúa Như Người Thợ Gốm

Tác Phẩm: Thiên Chúa Như Người Thợ Gốm

Mã SP: TP01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Chúa Thương Xót

Tượng Chúa Thương Xót

Mã SP: CTX02

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Lòng Thương Xót Chúa

Tượng Lòng Thương Xót Chúa

Mã SP: CTX01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Chúa Thăng Thiên

Tượng Chúa Thăng Thiên

Mã SP: CTT01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Chúa Chiên Lành

Tượng Chúa Chiên Lành

Mã SP: CCL01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Chúa Thánh Tâm

Tượng Chúa Thánh Tâm

Mã SP: CT01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Chúa Phục Sinh

Tượng Chúa Phục Sinh

Mã SP: CPS01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Chúa Cầu Nguyện Trong Vườn Cây Dầu

Tượng Chúa Cầu Nguyện Trong Vườn Cây Dầu

Mã SP: CCN01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Chúa Chịu Nạn

Tượng Chúa Chịu Nạn

Mã SP: CCN01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Chúa Chiên Lành

Tượng Chúa Chiên Lành

Mã SP: CCL02

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Chúa Giêsu Lên Trời

Tượng Chúa Giêsu Lên Trời

Mã SP: JS02

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com