Tượng Công Giáo

Tượng Công Giáo

Tượng Công Giáo

Cở Sở Điêu Khác Đá Huy Hùng

Tỉ mỉ trên từng nét chạm

  • 0918427359
  • huyhungstatue@gmail.com

0

Giỏ hàng

0 vnđ

Tượng Công Giáo

Bục Đọc Sách (Thư Đài) JHS

Bục Đọc Sách (Thư Đài) JHS

Mã SP: TD12

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bục Đọc Sách (Thư Đài)

Bục Đọc Sách (Thư Đài)

Mã SP: TD11

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bục Đọc Sách (Thư Đài) JHS

Bục Đọc Sách (Thư Đài) JHS

Mã SP: TD10

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Chân Bàn Thánh

Chân Bàn Thánh

Mã SP: BT19

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bàn Thánh Hình Chén Thánh

Bàn Thánh Hình Chén Thánh

Mã SP: BT18

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bàn Thánh

Bàn Thánh

Mã SP: BT17

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Thiên Thần Quỳ

Tượng Thiên Thần Quỳ

Mã SP: TT10

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Đức Mẹ La Vang

Tượng Đức Mẹ La Vang

Mã SP: MLV07

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Thiên Thần Cầm Đuốc

Tượng Thiên Thần Cầm Đuốc

Mã SP: TT09

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Thiên Thần Thổi Kèn

Tượng Thiên Thần Thổi Kèn

Mã SP: TT08

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Chân Nến Phục Sinh

Chân Nến Phục Sinh

Mã SP: CN01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bục Đọc Sách (Thư Đài) khảm đá vàng

Bục Đọc Sách (Thư Đài) khảm đá vàng

Mã SP: TD09

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bàn Thánh Thiên Thần Bán Nguyệt

Bàn Thánh Thiên Thần Bán Nguyệt

Mã SP: BT16

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bàn Thánh Chạm Phù Điêu Bàn Tiệc Ly 2D

Bàn Thánh Chạm Phù Điêu Bàn Tiệc Ly 2D

Mã SP: BT15

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Chúa Giêsu Thánh Tâm

Tượng Chúa Giêsu Thánh Tâm

Mã SP: CTT06

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Mẹ vác Chúa trên vai mẫu Xuân Bích

Tượng Mẹ vác Chúa trên vai mẫu Xuân Bích

Mã SP: MTC08

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Thánh Martino

Tượng Thánh Martino

Mã SP: TNN18

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Đức Mẹ Ban Ơn

Tượng Đức Mẹ Ban Ơn

Mã SP: MBO07

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Chúa Cầu Nguyện Trong Vườn Cây Dầu

Tượng Chúa Cầu Nguyện Trong Vườn Cây Dầu

Mã SP: CCN02

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Gia Đình Thánh Gia

Gia Đình Thánh Gia

Mã SP: GD02

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com