Cở Sở Điêu Khác Đá Huy Hùng

Tỉ mỉ trên từng nét chạm

  • 0918427359
  • huyhungstatue@gmail.com

0

Giỏ hàng

0 vnđ

Sản Phẩm Mới

Chặng Đàng Thứ XII: Đức Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh Giá

Chặng Đàng Thứ XII: Đức Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh Giá

Mã SP: CDTG12

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Chặng Đàng Thứ XI: Quân dữ đóng đinh Đức Chúa Giêsu

Chặng Đàng Thứ XI: Quân dữ đóng đinh Đức Chúa Giêsu

Mã SP: CDTG11

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Chặng Đàng Thứ III: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất

Chặng Đàng Thứ III: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất

Mã SP: CDTG3

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Mẹ Quan Âm ngồi

Tượng Mẹ Quan Âm ngồi

Mã SP: MQA03

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Mẹ Quan Âm đứng

Tượng Mẹ Quan Âm đứng

Mã SP: MQA02

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Lân

Lân

Mã SP: TL01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Phật Di Lặc Lục Lạc

Tượng Phật Di Lặc Lục Lạc

Mã SP: DL01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Mẹ Quan Âm Rồng

Tượng Mẹ Quan Âm Rồng

Mã SP: MQA01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Mẹ vác Chúa trên vai mẫu Xuân Bích

Tượng Mẹ vác Chúa trên vai mẫu Xuân Bích

Mã SP: MTC08

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Đức Mẹ Ban Ơn

Tượng Đức Mẹ Ban Ơn

Mã SP: MBO07

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Đức Mẹ Núi Camêlô

Tượng Đức Mẹ Núi Camêlô

Mã SP: MNC01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Thánh Giuse Bế Chúa

Tượng Thánh Giuse Bế Chúa

Mã SP: TGC01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Đức Cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp

Tượng Đức Cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp

Mã SP: CD01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Gia Đình Thánh Gia

Tượng Gia Đình Thánh Gia

Mã SP: GD01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Lư Hương Công Giáo

Lư Hương Công Giáo

Mã SP: LH01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Chúa Thánh Tâm

Tượng Chúa Thánh Tâm

Mã SP: CTT04

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Thánh Giuse Thợ

Tượng Thánh Giuse Thợ

Mã SP: TGT01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Chúa Kito Vua

Tượng Chúa Kito Vua

Mã SP: CKT01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Thiên Thần Quỳ

Tượng Thiên Thần Quỳ

Mã SP: TT03

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Thiên Thần Quỳ

Tượng Thiên Thần Quỳ

Mã SP: TT02

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Đức Mẹ La Vang

Tượng Đức Mẹ La Vang

Mã SP: MLV02

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Đức Mẹ Thiên Chúa

Tượng Đức Mẹ Thiên Chúa

Mã SP: MTC01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Đức Mẹ Ban Ơn

Tượng Đức Mẹ Ban Ơn

Mã SP: MBO01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Thiên Thần Quỳ

Tượng Thiên Thần Quỳ

Mã SP: TT01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Lòng Thương Xót Chúa

Tượng Lòng Thương Xót Chúa

Mã SP: CTX01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Chúa Thăng Thiên

Tượng Chúa Thăng Thiên

Mã SP: CTT01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Đức Mẹ La Vang

Tượng Đức Mẹ La Vang

Mã SP: MLV01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Chúa Chiên Lành

Tượng Chúa Chiên Lành

Mã SP: CCL01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Chúa Thánh Tâm

Tượng Chúa Thánh Tâm

Mã SP: CT01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Chúa Phục Sinh

Tượng Chúa Phục Sinh

Mã SP: CPS01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bục Đọc Sách (Thư Đài) chạm phù điêu: Tâm Tình Người Gieo Giống

Bục Đọc Sách (Thư Đài) chạm phù điêu: Tâm Tình Người Gieo Giống

Mã SP: TD07

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bục Đọc Sách (Thư Đài) Bốn Thánh Sử

Bục Đọc Sách (Thư Đài) Bốn Thánh Sử

Mã SP: TD06

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bục Đọc Sách (Thư Đài) Bốn Thánh Sử

Bục Đọc Sách (Thư Đài) Bốn Thánh Sử

Mã SP: TD01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Sản phẩm nỗi bật

Chặng Đàng Thứ XII: Đức Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh Giá

Chặng Đàng Thứ XII: Đức Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh Giá

Mã SP: CDTG12

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Chặng Đàng Thứ XI: Quân dữ đóng đinh Đức Chúa Giêsu

Chặng Đàng Thứ XI: Quân dữ đóng đinh Đức Chúa Giêsu

Mã SP: CDTG11

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Chặng Đàng Thứ III: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất

Chặng Đàng Thứ III: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất

Mã SP: CDTG3

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Mẹ Quan Âm ngồi

Tượng Mẹ Quan Âm ngồi

Mã SP: MQA03

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Mẹ vác Chúa trên vai mẫu Xuân Bích

Tượng Mẹ vác Chúa trên vai mẫu Xuân Bích

Mã SP: MTC08

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Đức Mẹ Ban Ơn

Tượng Đức Mẹ Ban Ơn

Mã SP: MBO07

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Thánh Giuse Bế Chúa

Tượng Thánh Giuse Bế Chúa

Mã SP: TGC03

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Thánh Giuse Bế Chúa

Tượng Thánh Giuse Bế Chúa

Mã SP: TGC02

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Đức Mẹ Núi Camêlô

Tượng Đức Mẹ Núi Camêlô

Mã SP: MNC01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Đức Mẹ Fatima

Tượng Đức Mẹ Fatima

Mã SP: MFT01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Đức Mẹ ôm Chiên Thiên Chúa

Tượng Đức Mẹ ôm Chiên Thiên Chúa

Mã SP: MTC05

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Thiên Thần Quỳ

Tượng Thiên Thần Quỳ

Mã SP: TT05

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Đức Cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp

Tượng Đức Cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp

Mã SP: CD01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Thánh Giuse Thợ

Tượng Thánh Giuse Thợ

Mã SP: TGT04

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Thánh Giuse Thợ

Tượng Thánh Giuse Thợ

Mã SP: TGT03

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Gia Đình Thánh Gia

Tượng Gia Đình Thánh Gia

Mã SP: GD01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Chúa Thánh Tâm

Tượng Chúa Thánh Tâm

Mã SP: CTT04

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Thiên Thần Đứng Ghi Sổ Thiên Đàng

Tượng Thiên Thần Đứng Ghi Sổ Thiên Đàng

Mã SP: TT04

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Chúa Kito Vua

Tượng Chúa Kito Vua

Mã SP: CKT01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Thiên Thần Quỳ

Tượng Thiên Thần Quỳ

Mã SP: TT03

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bàn Thánh Khắc Hình Ảnh Chiên Thiên Chúa

Bàn Thánh Khắc Hình Ảnh Chiên Thiên Chúa

Mã SP: BT06

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Thiên Thần Quỳ

Tượng Thiên Thần Quỳ

Mã SP: TT02

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Đức Mẹ Lên Trời

Tượng Đức Mẹ Lên Trời

Mã SP: MLT01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bàn Thánh Phù Điêu Bữa Tiệc Ly

Bàn Thánh Phù Điêu Bữa Tiệc Ly

Mã SP: BT01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Đức Mẹ Sầu Bi (Tượng Đức Mẹ Pieta)

Tượng Đức Mẹ Sầu Bi (Tượng Đức Mẹ Pieta)

Mã SP: MSB01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Đức Mẹ Ban Ơn

Tượng Đức Mẹ Ban Ơn

Mã SP: MBO02

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Đức Mẹ La Vang

Tượng Đức Mẹ La Vang

Mã SP: MLV02

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Thiên Thần Quỳ

Tượng Thiên Thần Quỳ

Mã SP: TT01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Chúa Thăng Thiên

Tượng Chúa Thăng Thiên

Mã SP: CTT01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Đức Mẹ Việt Nam

Tượng Đức Mẹ Việt Nam

Mã SP: MVN01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Chúa Chịu Nạn

Tượng Chúa Chịu Nạn

Mã SP: CCN01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bục Đọc Sách (Thư Đài) chạm phù điêu: Tâm Tình Người Gieo Giống

Bục Đọc Sách (Thư Đài) chạm phù điêu: Tâm Tình Người Gieo Giống

Mã SP: TD07

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bục Đọc Sách (Thư Đài) Bốn Thánh Sử

Bục Đọc Sách (Thư Đài) Bốn Thánh Sử

Mã SP: TD06

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bục Đọc Sách (Thư Đài) Bốn Thánh Sử

Bục Đọc Sách (Thư Đài) Bốn Thánh Sử

Mã SP: TD01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Lòng Chúa Thương Xót

Tượng Lòng Chúa Thương Xót

Mã SP: JS01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Công Giáo
Tin tức
Đức Mẹ La Vang

Đức Mẹ La Vang

Đức Cha Hồ Ngọc Cẩn khi nói về Đức Mẹ La Vang cũng khẳng định như sau: “Sự tích về La Vang chúng tôi có biết được ít nhiều thì bởi truyền khẩu thư. Những điều truyền khẩu về Đức Mẹ La Vang thật hư thế nào mặc ai tự nghĩ. Chúng tôi chỉ luận chung rằng: Có tích mới dịch ra tuồng. Nay việc La Vang đã ra như một tuồng lớn lao thế này, lẽ nào mà là một việc vô tang tích...”

Ông Thích Minh Tuệ tự nguyện dừng đi bộ khất thực

Ông Thích Minh Tuệ tự nguyện dừng đi bộ khất thực

Theo VTV.vn - Sáng 3/6, Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết, ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ) đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực.

Ngắm tượng Phật khổng lồ ở Đà Nẵng

Ngắm tượng Phật khổng lồ ở Đà Nẵng

(NLĐO) - Chủ mỏ đá lớn ở TP Đà Nẵng đã cho tạc một bức tượng Phật khổng lồ bên trong mỏ. Công trình này được cho là nằm trong khuôn viên Khu văn hóa tâm linh Đà Sơn - đã được cơ quan chức năng cấp phép.

Sư Thích Minh Tuệ Trả Lời Báo Chí Truyền Thông

Sư Thích Minh Tuệ Trả Lời Báo Chí Truyền Thông

Đọc những câu trả lời của Sư Thích Minh Tuệ tôi cảm nhận rõ về trí tuệ uyên thâm, ý chí nghị lực phi thường và tấm lòng từ bi bao la của bậc tu hành. Xin gửi đến Sư một chữ “Thương!”

Tượng Đá Phật Giáo Đà Nẵng

Tượng Đá Phật Giáo Đà Nẵng

Tượng đá Phật giáo tại Đà Nẵng không chỉ là những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo mà còn là biểu tượng văn hóa và tâm linh sâu sắc của vùng đất này.

Tượng Đá Công Giáo tại Đà Nẵng

Tượng Đá Công Giáo tại Đà Nẵng

Tượng đá Công giáo tại Đà Nẵng không chỉ là những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, mà còn mang trong mình lịch sử dài lâu của sự truyền bá đạo Công giáo tại Việt Nam.

Mẫu Tượng Đá Công Giáo Đẹp Nhất 2024

Mẫu Tượng Đá Công Giáo Đẹp Nhất 2024

Các mẫu tượng Đức Mẹ bằng Đá và Tượng Công Giáo đẹp – Nhu cầu đặt mua tượng Công giáo hiện nay đang ngày càng cao, vì vậy trên thị trường Đà Nẵng xuất hiện rất nhiều các cơ sở điêu khắc tượng để phục vụ cho nhu cầu tín ngưỡng này. Để có được sự lựa chọn tốt nhất về trình độ điêu khắc cũng như chất lượng sản phẩm cung cấp, hãy đến với Cơ sở Điêu khắc Đá Mỹ Nghệ Non Nước Ngũ Hành Sơn chúng tôi. Đá Mỹ Nghệ Non Nước Đà Nẵng - cơ sở chuyên cung cấp ,bán sỉ, lẻ các sản phẩm Đá Mỹ Nghệ các loại lớn nhỏ cho tất cả các Khách hàng trong nước và quốc tế.

44 Câu Trả Lời của Thầy Thích Minh Tuệ

44 Câu Trả Lời của Thầy Thích Minh Tuệ

Thích Minh Tuệ, tên thật là Lê Anh Tú, sinh năm 1981, quê ở Hà Tĩnh. Theo lời kể của gia đình thì sau khi học xong phổ thông, theo nghiệp bố

Sơ Lược Về Đá Thạch Anh

Sơ Lược Về Đá Thạch Anh

Với những ưu điểm nổi trội như đem lại cho gia đình bạn như giữ được màu lâu, với sắc hoa luôn tươi tắn… nên nhiều khách hàng đã lựa chọn hoa lụa nghệ thuật để trang trí không gian nội thất văn phòng, hội nghị hay nhà cửaThạch Anh thiên nhiên được hình thành trong lòng đất hàng triệu năm, hấp thụ những tinh tuý của trời đất và được mệnh danh là “ Tinh anh trong các loại đá”.…

Thích Minh Tuệ - Không phải nhà sư, không phải Phật sống, chỉ là một người tu học

Thích Minh Tuệ - Không phải nhà sư, không phải Phật sống, chỉ là một người tu học

"Hành trình của con là muốn bộ hành trọn đời. Mục đích không nhằm truyền tải điều gì, bởi mọi điều trong Phật pháp đã có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rồi. Con chỉ muốn thực hành những lời dạy của đức Phật, nhằm giúp hoàn thiện bản thân. Lúc đi bộ con luôn ước nguyện cho mọi người khi nào cũng được hạnh phúc, sống vui vẻ với gia đình".