Cở Sở Điêu Khác Đá Huy Hùng

Tỉ Mỉ Trên Từng Nét Chạm

  • 0918427359
  • huyhungstatue@gmail.com

0

Giỏ hàng

0 vnđ

Sản Phẩm Mới

Tượng Lòng Thương Xót Chúa

Tượng Lòng Thương Xót Chúa

Mã SP: CTX01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Chúa Thăng Thiên

Tượng Chúa Thăng Thiên

Mã SP: CTT01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Chúa Chiên Lành

Tượng Chúa Chiên Lành

Mã SP: CCL01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Chúa Thánh Tâm

Tượng Chúa Thánh Tâm

Mã SP: CT01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Thánh Tâm Chúa Giesu

Tượng Thánh Tâm Chúa Giesu

Mã SP: CT02

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Chúa Phục Sinh

Tượng Chúa Phục Sinh

Mã SP: CPS01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bàn thánh phù điều bàn tiệc ly

Bàn thánh phù điều bàn tiệc ly

Mã SP: BT08

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Thánh Cả Giuse Thợ

Tượng Thánh Cả Giuse Thợ

Mã SP: GS01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Thiên Thần Nhạc Cụ

Tượng Thiên Thần Nhạc Cụ

Mã SP: TT01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Thánh Giuse Bế Chúa Giêsu

Tượng Thánh Giuse Bế Chúa Giêsu

Mã SP: GS04

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Thánh Cả Giuse Thợ

Tượng Thánh Cả Giuse Thợ

Mã SP: GS05

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Đức Mẹ Maria Đi Viếng Bà Elizabeth

Tượng Đức Mẹ Maria Đi Viếng Bà Elizabeth

Mã SP: ME15

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Thánh Giuse Bế Chúa Giêsu

Tượng Thánh Giuse Bế Chúa Giêsu

Mã SP: GS02

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Thánh Giuse Bế Chúa Giêsu

Tượng Thánh Giuse Bế Chúa Giêsu

Mã SP: GS03

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Đức Mẹ Ban Ơn

Tượng Đức Mẹ Ban Ơn

Mã SP: ME06

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Mẹ Con Sò

Tượng Mẹ Con Sò

Mã SP: ME11

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Đức Mẹ Ban Ơn

Tượng Đức Mẹ Ban Ơn

Mã SP: ME07

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Đức Mẹ Ban Ơn

Tượng Đức Mẹ Ban Ơn

Mã SP: ME12

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Mẹ Về Trời

Tượng Mẹ Về Trời

Mã SP: ME08

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bàn Thánh Bữa Tiệc Ly

Bàn Thánh Bữa Tiệc Ly

Mã SP: BT07

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Khuôn Mặt Tượng Đức Mẹ Ban Ơn

Khuôn Mặt Tượng Đức Mẹ Ban Ơn

Mã SP: ME14

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Đức Mẹ Mân Côi (Tượng Mẹ Fatima)

Tượng Đức Mẹ Mân Côi (Tượng Mẹ Fatima)

Mã SP: ME10

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Mẹ Fatima

Tượng Mẹ Fatima

Mã SP: ME09

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Thiên Thần Micae

Tượng Thiên Thần Micae

Mã SP: TT02

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Đức Mẹ Ban Ơn

Tượng Đức Mẹ Ban Ơn

Mã SP: ME04

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Mẹ Mân Côi

Tượng Mẹ Mân Côi

Mã SP: ME03

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Đức Mẹ Ban Ơn

Tượng Đức Mẹ Ban Ơn

Mã SP: ME02

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bàn Thánh Chạm Phù Điêu Bữa Tiệc Ly 3D

Bàn Thánh Chạm Phù Điêu Bữa Tiệc Ly 3D

Mã SP: BT02

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bục Đọc Sách (Thư Đài) Bốn Thánh Sử

Bục Đọc Sách (Thư Đài) Bốn Thánh Sử

Mã SP: TD06

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bục Đọc Sách (Thư Đài)

Bục Đọc Sách (Thư Đài)

Mã SP: TD02

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bục Đọc Sách (Thư Đài) Bốn Thánh Sử

Bục Đọc Sách (Thư Đài) Bốn Thánh Sử

Mã SP: TD05

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bục Đọc Sách JHS (Thư Đài)

Bục Đọc Sách JHS (Thư Đài)

Mã SP: TD01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bục Đọc Sách (Thư Đài)

Bục Đọc Sách (Thư Đài)

Mã SP: TD04

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bục Đọc Sách (Thư Đài)

Bục Đọc Sách (Thư Đài)

Mã SP: TD03

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bàn Thánh Bữa Tiệc Ly

Bàn Thánh Bữa Tiệc Ly

Mã SP: BT05

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bàn Thánh Chiên Chiến Thắng

Bàn Thánh Chiên Chiến Thắng

Mã SP: BT01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bục Đọc Sách (Thư Đài) Bốn Thánh Sử

Bục Đọc Sách (Thư Đài) Bốn Thánh Sử

Mã SP: TD07

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bàn Thánh Bữa Tiệc Ly

Bàn Thánh Bữa Tiệc Ly

Mã SP: BT06

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bàn Thánh Phù Điêu 3D Bữa Tiệc Ly

Bàn Thánh Phù Điêu 3D Bữa Tiệc Ly

Mã SP: BT04

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bục Đọc Sách (Thư Đài) Bốn Thánh Sử

Bục Đọc Sách (Thư Đài) Bốn Thánh Sử

Mã SP: TD08

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bàn Thánh

Bàn Thánh

Mã SP: BT03

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Sản phẩm nỗi bật

Bàn thánh phù điều bàn tiệc ly

Bàn thánh phù điều bàn tiệc ly

Mã SP: BT08

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Mẹ Carmel

Tượng Mẹ Carmel

Mã SP: ME17

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Mẹ Thiên Chúa

Tượng Mẹ Thiên Chúa

Mã SP: ME16

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Mẹ Fatima

Tượng Mẹ Fatima

Mã SP: ME13

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Chúa Giêsu Lên Trời

Tượng Chúa Giêsu Lên Trời

Mã SP: JS02

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Thánh Cả Giuse Thợ

Tượng Thánh Cả Giuse Thợ

Mã SP: GS01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Thiên Thần Nhạc Cụ

Tượng Thiên Thần Nhạc Cụ

Mã SP: TT01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Thánh Giuse Bế Chúa Giêsu

Tượng Thánh Giuse Bế Chúa Giêsu

Mã SP: GS04

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Lòng Chúa Thương Xót

Tượng Lòng Chúa Thương Xót

Mã SP: JS01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Tượng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Mã SP: ME01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Thánh Cả Giuse Thợ

Tượng Thánh Cả Giuse Thợ

Mã SP: GS05

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Mẹ Sầu Bi

Tượng Mẹ Sầu Bi

Mã SP: ME05

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Đức Mẹ Maria Đi Viếng Bà Elizabeth

Tượng Đức Mẹ Maria Đi Viếng Bà Elizabeth

Mã SP: ME15

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Thánh Giuse Bế Chúa Giêsu

Tượng Thánh Giuse Bế Chúa Giêsu

Mã SP: GS02

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Thánh Giuse Bế Chúa Giêsu

Tượng Thánh Giuse Bế Chúa Giêsu

Mã SP: GS03

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Đức Mẹ Ban Ơn

Tượng Đức Mẹ Ban Ơn

Mã SP: ME06

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Mẹ Con Sò

Tượng Mẹ Con Sò

Mã SP: ME11

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Đức Mẹ Ban Ơn

Tượng Đức Mẹ Ban Ơn

Mã SP: ME07

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Đức Mẹ Ban Ơn

Tượng Đức Mẹ Ban Ơn

Mã SP: ME12

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Mẹ Về Trời

Tượng Mẹ Về Trời

Mã SP: ME08

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bàn Thánh Bữa Tiệc Ly

Bàn Thánh Bữa Tiệc Ly

Mã SP: BT07

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Khuôn Mặt Tượng Đức Mẹ Ban Ơn

Khuôn Mặt Tượng Đức Mẹ Ban Ơn

Mã SP: ME14

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Đức Mẹ Mân Côi (Tượng Mẹ Fatima)

Tượng Đức Mẹ Mân Côi (Tượng Mẹ Fatima)

Mã SP: ME10

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Mẹ Fatima

Tượng Mẹ Fatima

Mã SP: ME09

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Thiên Thần Micae

Tượng Thiên Thần Micae

Mã SP: TT02

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Đức Mẹ Ban Ơn

Tượng Đức Mẹ Ban Ơn

Mã SP: ME04

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Mẹ Mân Côi

Tượng Mẹ Mân Côi

Mã SP: ME03

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Đức Mẹ Ban Ơn

Tượng Đức Mẹ Ban Ơn

Mã SP: ME02

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bàn Thánh Chạm Phù Điêu Bữa Tiệc Ly 3D

Bàn Thánh Chạm Phù Điêu Bữa Tiệc Ly 3D

Mã SP: BT02

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bục Đọc Sách (Thư Đài) Bốn Thánh Sử

Bục Đọc Sách (Thư Đài) Bốn Thánh Sử

Mã SP: TD06

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bục Đọc Sách (Thư Đài)

Bục Đọc Sách (Thư Đài)

Mã SP: TD02

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bục Đọc Sách (Thư Đài) Bốn Thánh Sử

Bục Đọc Sách (Thư Đài) Bốn Thánh Sử

Mã SP: TD05

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bục Đọc Sách JHS (Thư Đài)

Bục Đọc Sách JHS (Thư Đài)

Mã SP: TD01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bục Đọc Sách (Thư Đài)

Bục Đọc Sách (Thư Đài)

Mã SP: TD04

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bục Đọc Sách (Thư Đài)

Bục Đọc Sách (Thư Đài)

Mã SP: TD03

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bàn Thánh Bữa Tiệc Ly

Bàn Thánh Bữa Tiệc Ly

Mã SP: BT05

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bàn Thánh Chiên Chiến Thắng

Bàn Thánh Chiên Chiến Thắng

Mã SP: BT01

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bục Đọc Sách (Thư Đài) Bốn Thánh Sử

Bục Đọc Sách (Thư Đài) Bốn Thánh Sử

Mã SP: TD07

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bàn Thánh Bữa Tiệc Ly

Bàn Thánh Bữa Tiệc Ly

Mã SP: BT06

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bàn Thánh Phù Điêu 3D Bữa Tiệc Ly

Bàn Thánh Phù Điêu 3D Bữa Tiệc Ly

Mã SP: BT04

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bục Đọc Sách (Thư Đài) Bốn Thánh Sử

Bục Đọc Sách (Thư Đài) Bốn Thánh Sử

Mã SP: TD08

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Bàn Thánh

Bàn Thánh

Mã SP: BT03

Hotline: 0918427359

Email: huyhungstatue@gmail.com

Tượng Công Giáo
Tin tức
SƠ LƯỢC VỀ ĐÁ THẠCH ANH

SƠ LƯỢC VỀ ĐÁ THẠCH ANH

Với những ưu điểm nổi trội như đem lại cho gia đình bạn như giữ được màu lâu, với sắc hoa luôn tươi tắn… nên nhiều khách hàng đã lựa chọn hoa lụa nghệ thuật để trang trí không gian nội thất văn phòng, hội nghị hay nhà cửaThạch Anh thiên nhiên được hình thành trong lòng đất hàng triệu năm, hấp thụ những tinh tuý của trời đất và được mệnh danh là “ Tinh anh trong các loại đá”.…

CÁCH LỰA CHỌN ĐÁ QUÝ THEO CUNG HOÀNG ĐẠO

CÁCH LỰA CHỌN ĐÁ QUÝ THEO CUNG HOÀNG ĐẠO

Với những ưu điểm nổi trội như đem lại cho gia đình bạn như giữ được màu lâu, với sắc hoa luôn tươi tắn… nên nhiều khách hàng đã lựa chọn hoa lụa nghệ thuật để trang trí không gian nNhững viên đá được hình thành từ sâu trong lòng đất, trải qua nhiều điều kiện địa chất phức tạp và lâu dài, hấp thu được tinh hoa của trời đất nên mang trong mình nguồn năng lượng và linh tính rất cao.ội thất văn phòng, hội nghị hay nhà cửa…

CÁC LOẠI TINH THỂ (THẠCH ANH)

CÁC LOẠI TINH THỂ (THẠCH ANH)

Ta tìm thấy trong tất cả các vùng núi miền Trung nước ta, có nơi mà các tinh thể có thể lên đến nhiều tấn… (tuy nhiên trước khi khai thác chúng ta cần phải tìm hiểu chỉ số Bovis của các loại đá thạch anh trên 17.000 đơn vị.)

Facebook Chat